BANER STRONA HTRPL

CELE PROJEKTU

CELE PROJEKTU

Głównym celem projektu jest wzmocnienie potencjału naukowego i technicznego, pomoc w realizacji programu energetyki jądrowej w Polsce, a cele szczegółowe to:

 

1) Przeprowadzenie analizy warunków wdrożenia technologii HTR w Polsce, w tym projektowania, budowy i uruchomienia pierwszej instalacji przemysłowej w perspektywie najbliższych kilkunastu lat

 

2) Prowadzenie teoretycznych prac badawczych w dziedzinie fizyki i inżynierii jądrowej reaktora typu HTR

 

3) Opracowanie założeń technologii umożliwiających sprzęgnięcie jądrowych, wysokotemperaturowych źródeł ciepła z instalacjami przemysłowymi, w tym w procesach chemicznych i synergii jądrowo-węglowej